Aurinkoenergiaa edullisesti

Aurin­ko­pank­ki Oy on suoma­lai­nen vuonna 2018 perus­tet­tu yritys, joka toimittaa
aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­miä ja ‑kompo­nent­te­ja. Meiltä saat laaduk­kaan ja juuri sinun tarpei­sii­si sopivan aurin­ko­säh­kö­voi­ma­lan, jolla voit tuottaa puhdasta sähköä kotiin, maati­lal­le­si tai yrityk­se­si käyttöön.

Sähköä – jonka hinta ei nouse.

Toimi­tam­me aurinkosähkö­järjestelmän avaimet käteen ‑periaat­teel­la ja autamme tarvit­ta­vis­sa lupa- ja ilmoi­tus­asiois­sa sekä aurinkosähkö­järjestelmän käyttöö­no­tos­sa.

Laadukkaista
komponenteista
valmistuu kestävä ja
pitkäikäinen investointi

Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mäm­me raken­tu­vat erittäin laaduk­kais­ta saksa­lai­sis­ta AE Solarin aurin­ko­pa­nee­leis­ta, maailman johtavan valmis­ta­jan Huawein invert­te­reis­tä sekä kotimai­sen Oriman luotet­ta­vis­ta kiinnik­keis­tä.

Paneelit valmis­te­taan Tier1-laatu­luo­kan materi­aa­leis­ta ja ne testataan tiukim­pien euroop­pa­lais­ten standar­dien ja serti­fi­kaat­tien mukai­ses­ti. Aurin­ko­pa­nee­leil­la on 12 vuoden tuote­ta­kuu ja 30 vuoden lineaa­ri­nen tuotto­ta­kuu.

Huawein invert­te­rit ovat palkit­tu­ja ja muotoi­lul­taan tyylik­käi­tä (Red Dot Design Award 2016). Huawein invert­te­rit valittiin Inter­so­lar AWARD 2019 Photo­vol­taics-katego­rian voitta­jak­si. Kulut­ta­ja­mal­lit ovat akkuval­mii­ta hybridi-invert­te­rei­tä ja niitä on saata­vil­la aina 3 kW kokoluo­kas­ta lähtien. Maati­loil­le ja yrityk­sil­le tarjoamme Huawein järeämpiä teolli­suus­ta­son invert­te­rei­tä.

Huawein invert­te­reil­lä on 10 vuoden takuu.

Kiinni­ke­jär­jes­tel­mis­sä käytämme pääasias­sa suoma­lai­sen Orima-Tuotteen laaduk­kai­ta kompo­nent­te­ja, jotka sovel­tu­vat suoma­lai­siin olosuh­tei­siin. Kiinnit­täm­me erityistä huomiota aurinkosähkö­järjestelmän raken­tei­siin ja siihen, että katto­ra­ken­teet pysyvät kunnossa ja tiiviinä jatkos­sa­kin.

Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mät ovat pitkä­ai­kai­sia ja merkit­tä­viä inves­toin­te­ja. Siksi haluamme tarjota asiak­kail­lem­me ensiluok­kai­sia, testat­tu­ja ja serti­fioi­tu­ja kompo­nent­te­ja varmis­ta­maan järjes­tel­män parhaan mahdol­li­sen toimi­vuu­den vuosi­kym­men­ten ajan.

huawei_3-10ktl_wbg
AE_solar_280_group_wbg

Uutuus 2021!
Eclipse Plus 390W
täysin musta ja tehokas aurinkopaneeli

Vuoden 2021 uutuutena on tulossa saata­vil­le tyylikäs Ultra Black series ‑aurinko­paneeli Eclipse ja Eclipse Plus. Aurinko­paneeli on aidosti täysin musta levy, joka sopii vaativaan makuun ja tekee asennuk­ses­ta ajattoman ja linjak­kaan!

Tehoa löytyy jopa 390W yhdestä panee­lis­ta ja paneelin korkeus pysyy edelleen 60-kennoisen paneelin mitoissa. Eclip­ses­sä on käytetty solujen ladon­nas­sa Shingled-tekniik­kaa, joka mahdol­lis­taa entistä paremmin hyöty­suh­teen.

Tämä on aurin­ko­pa­nee­lei­den 2021 Ferrari! Tehoa ja tyyliä samassa paketissa!

Aurinkopankki - AE Solar aurinkopaneeli Smart Hot Spot Free

Hot Spot Free
‑aurinkopaneeli
jopa 30% parempi
sähköntuotto

Laaduk­kaan normaalin yksiki­tei­sen aurin­ko­pa­nee­lin lisäksi tarjoamme AE Solarin paten­toi­man HSF-aurin­ko­pa­nee­lin (Hot Spot Free), joka tarjoaa jopa 30% paremman tehotuo­ton varjoi­sil­la alueilla normaa­liin paneelin nähden.

Tehon tuotto perustuu panee­lis­sa käytet­tyyn uuteen tekno­lo­gi­aan, joka mahdol­lis­taa kaikkien muiden kennojen toiminnan yhden kennon pimen­tyes­sä. Taval­li­ses­ti aurin­ko­pa­nee­lin kennot ovat ketju­tet­tu ryhmiin, jolloin yhden kennon pimen­ty­mi­nen pimentää koko ryhmän. HSF-aurin­ko­pa­nee­lis­sa jokainen kenno toimii itsenäi­ses­ti vaikut­ta­mat­ta muiden kennojen tuottoon.

AE Solarin HSF-aurinko­paneeli valittiin Inter­so­lar AWARD 2019 Photo­vol­taics-katego­rian finalis­tik­si sekä sai PV Magazine Top Innova­tion 2018 palkinnon.

AP_circle

Ota meihin yhteyttä
tai
jätä meille viesti ja yhteystietosi,
niin otamme yhteyttä sinuun.

Kiitos!

Aurinkopankki logo

Aurin­ko­pank­ki Oy
Näsilin­nan­ka­tu 34 B
33200 Tampere

info@aurinkopankki.net
Puh. 040 581 4547
Y‑tunnus 2947187–7